W naszej ofercie mamy również dla Państwa szkolenia archiwalne o szerokim zakresie.

CELEM SZKOLENIA jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu obiegu dokumentów w firmie oraz zapoznanie uczestników z typowymi czynnościami kancelaryjnymi oraz sposobami archiwizacji dokumentów.

Celem warsztatów jest również nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania normatywów kancelaryjnych.

Uczestnicy uczą się właściwego klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów, poznają zasady sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz tryb przekazywania zgromadzonej dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt.

Ćwiczą właściwe porządkowanie dokumentacji z uwzględnieniem ich kategorii archiwalnych oraz nadawanie numeru sprawy i opisywanie teczek aktowych - czyli jak przetwarzać, obsługiwać i w jaki sposób zająć się dokumentami już od momentu ich wytworzenia.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

W trakcie wykładów uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi zagadnieniami teoretycznymi - przepisami i terminami prawa archiwalnego - których znajomość jest niezbędna w pracy z dokumentami. Poznają najważniejsze obowiązki aktotwórców i konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem wytycznych i niewłaściwym przechowywaniem i ochroną dokumentów.

 

PROGRAM SZKOLENIA jest dostosowywany do potrzeb Klienta i swoim zakresem obejmuje:

 • główne podstawy prawne,
 • sposób użytkowania i postępowania z Instrukcją Kancelaryjną,
 • sposób użytkowania i postępowania z Instrukcją Archiwalną,
 • Posługiwanie się i prawidłowe czytanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA),
 • sposoby i prawidłowa archiwizacja dokumentów,
 • warsztaty praktyczne na dokumentach klienta, w których podczas ćwiczeń przedstawiane są od początku do końca sposoby w jaki sposób archiwizować dokumenty

 

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które mogą być w przyszłości bardzo pomocne.

Czas trwania szkolenia: 6-8 h w zależności od programu (w tym przerwy co 90 min w tym jedna dłuższa obiadowa)

 

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie.

 

Po szkoleniu uczestnicy mają możliwość zadawania pytań drogą mailową.
Chodzi o to, że na gorąco nie wszyscy są w stanie sobie przypomnieć z czym konkretnie sobie nie radzą. Często pojawiają się nowe kwestie nie objęte programem szkolenia - staramy się każdemu odpowiedzieć i pomóc, i nie zostawiać uczestników samym sobie.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

 • osoby, firmy i instytucje zainteresowane usprawnieniem obiegu dokumentów we własnej jednostce;
 • adresaci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. lub urzędy i instytucje, w których obowiązek  stworzenia i wprowadzenia do użytku normatywów kancelaryjnych wynika z odrębnych przepisów;
 • kadry kierownicze zainteresowane wdrożeniem określonych przepisów  kancelaryjnych lub archiwalnych;
 • osoby odpowiedzialne za prowadzenie sekretariatów, kancelarii, archiwów zakładowych, składnic akt etc.

 

Kwalifikacje naszego trenera to m.in.:

 • Wieloletnie doświadczenie praktycznej archiwizacji dokumentów w jednostkach państwowych i   prywatnych (ministerstwa, urzędy dzielnicowe, ośrodki kultury (teatry, opery), fundacje, instytucje finansowe, placówki oświatowe, firmy kapitałowe i in.).
 • Udział w pracach nad tworzeniem, rozbudową i wdrażaniem normatywów kancelaryjnych.
 • Prowadzenie konsultacji poszkoleniowych z zakresu archiwizacji i obiegu dokumentów.

Szkolenia, które Państwu oferujemy są więc połączeniem wiedzy teoretycznej z praktyczną i  przekazanie jej w dostępny sposób.

OFERTA SZKOLEŃ W ATRAKCYJNEJ CENIE

Zobacz też: archiwizacja dokumentów

archiwizacja dokumentów warszawa archiwizowanie dokumentacji szkolenia archiwalne archiwistyczne przechowywanie przechowalnictwo instrukcja kancelaryjna rzeczowy wykaz akt normatywy kancelaryjne kancelaryjno-archiwalne archiwalna pudła teczki bezkwasowe firma archiwizacyjna wpisywanie wprowadzanie danych usługi archiwizacyjne warszawa materiały do archiwizacji klipsy obsługa archiwum niszczenie brakowanie skanowanie tanio niedrogo warszawa

KONTAKT
PRIME-PROGRESS
ul. Białowieska 14/18
04-063 Warszawa
tel: 883 066 070
e-mail: [email protected]
NIP: 1131931260
REGON: 142745141
CIEKAWOSTKI :)

PRIME-PROGRESS W LICZBACH:

 • ponad 61 000 metrów bieżących zarchiwizowanych i uporządkowanych dokumentów (kat. A i kat. B) (odległość od Pałacu Kultury do Płońska)
  (1 830 000
  kg. dokumentacji)
 • ponad 25 000 metrów bieżących zniszczonych dokumentów
  (ok. 750 000 kg (750 ton papieru) tj. ciężar ok. 208 słoni 😮 )
 • Przeszkoliliśmy ponad 1 000 osób ze stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych, archiwizacji dokumentów i obsługi archiwum
 • Ponad 500 Klientów z firm prywatnych i państwowych, fundacji, placówek oświatowych, jednostek budżetowych i innych...
 • Wysłaliśmy do Klientów ponad 55 000 kg (55 ton) materiałów archiwizacyjnych (teczki i pudła bezkwasowe, pudła do kat. B, pudła zbiorcze, klipsy archiwizacyjne, segregatory, itp... - jest to tyle co waży Boeing 737)